Equibiome

Hästar har en känslig mage och tarm

Hästens mage och tarm är känsliga på grund av deras unika matsmältningssystem som är utvecklat för att bryta ned högfiberrikt grovfoder som gräs och hö. Detta innebär att matsmältningssystemet kräver en jämn och balanserad utfodring för att kunna fungera korrekt.

Godartade bakterier är viktigt

Hästens mage och tarm har i grunden en hög förekomst av godartade bakterier som hjälper till att bryta ned och absorbera näringen i fodret. Om denna bakteriebalans rubbas kan det orsaka hälsoproblem och mag-tarmbesvär.

En obalans i bakteriefloran kan bero på flera olika faktorer exempelvis felaktig utfodring, foderbyte, stress, sjukdomar och mediciner. Denna obalans kan i sin tur leda till hälsoproblem som diarré, förstoppning, kolik, magsår, eksem och sjukdomsdrabbade hovar.

Precis som för oss människor har många hästar idag problem med just obalans i tarmfloran och ett tillskott av goda mikroorganismer kan bidra till förbättrad allmän hälsa och stärkt immunförsvar.

EM – En bra start

Många upplever att sin häst mått bra av våra produkter då de tillför återbyggande och friska mikroorganismer både invändigt och utvändigt.

För att långsiktigt komma till rätta med orsaken till obalansen och förbättra din hästs hälsa är det viktigt med ett näringsrikt och högkvalitativt foder. Läs mer om hur du kan fodra hästen friskare på Eqvitals hemsida.

Forskning

Det sker mer och mer forskning kring hästars tarmfloran kopplat till deras hälsa. Här lyfter vi fram två artiklar som länkar till forskningsrapporterna.

Tarmfloran kan kopplas till mental hälsa – Hippson

Ger Prebiotika verkligen effekt för hästens mage – HästSverige

 

EM® är en förkortning av ”effektiva mikroorganismer” och består av mer än 80 olika mikroorganismer som samlats in från naturen och återskapas i labratoriemiljö.  Grupperna aktinobakterier, fotosyntesbakterier, mjölksyrabakterier, jäst och jästsvampar spelar en extra viktig roll i blandningen som lever i symbios med varandra. Avfallsprodukterna från en är mat för den andra och det slutliga resultatet är en produktion av en enorm mängd näringsämnen såsom vitaminer, aminosyror, organiska syror och antioxidanter.

Varumärket
Varumärket EM® representerar en rad mikrobiella produkter som används inom områden såsom odling, jordbruk, djurhållning, hälsovård, miljö- och vattenrening i mer än 100 länder runt om i världen.

Svensk agentur
Agriton är generalagentur för EM® på den svenska marknaden. Försäljning av EM-produkterna sker här via vår webbshop och våra återförsäljare.

Patent
Varumärket och handelsnamnet EM® tillhör EMRO och används till ett urval produkter. Dr Teruo Higa’s patent finns på JUSTIA Patents.

 

Mikroorganismer finns överallt, i naturen, på människor, djurens hud, päls och i deras tarmar. Precis som för oss människor har många djur idag problem med obalans i tarmfloran och behöver därför tillskott av goda bakterier för att må bra.

Eftersom en stor del av immunförsvaret sitter i tarmen påverkas även den mikrobiella balansen på huden om djurets inre hamnar i obalans. Detta gör huden mer mottaglig för angrepp av eksem, svamp och andra påfrestningar. Genom att tillföra EM® utökas artvariationen av mikroorganismer i tarmfloran och på huden vilket minskar risken för sjukdomar.

Mikroorganismer är encelliga organismer som inte är synliga för blotta ögat och ändå är de rikligt närvarande överallt, även på och i våra kroppar. Det var den första organismen här på jorden som gjorde livet möjligt och de är oumbärliga för vår överlevnad.

De förökar sig genom att leva av näringsämnen i deras miljö, växer till dubbel storlek och delar sig sedan i två. Det finns mikroorganismer som bygger upp och säkerställer harmoni och hälsa och det finns de som bryter ner och producerar skadliga ämnen. Båda behövs.

Den ideala balansen mellan dessa två grupper är cirka 85% ”bra” och 15% ”dåliga”. Detta förhållande är en av de viktigaste faktorerna när det kommer till din hälsa eftersom de goda mikroorganismerna är väsentliga för att:

 • Bygga upp ditt immunförsvar
 • Motverka tillväxt av mikroorganismer som kan orsaka sjukdomar
 • Få en fungerande matsmältning och bra absorption av näringsämnen
 • Påverka genaktiviteten

Effektiva Mikroorganismer är en blandning av ungefär 80 olika arter av hälsosamma mikroorganismer. De samlas in ifrån naturen, är inte modifierade eller manipulerade och återskapas naturligt i laboratorieförhållanden. EM är ren och skär natur.

De Effektiva Mikroorganismerna används för att öka den naturliga motståndskraften i jorden, vatten, hos växter, människor och djur.

 

Effektiva Mikroorganismer är en blandning av ungefär 80 olika arter av hälsosamma mikroorganismer. De samlas in ifrån naturen, är inte modifierade eller manipulerade och återskapas naturligt i laboratorieförhållanden. EM är ren och skär natur.

De Effektiva Mikroorganismerna används för att öka den naturliga motståndskraften i jorden, vatten, hos växter, människor och djur.

 

Cocktailen av dessa användbara mikroorganismer skapades under 1980-talet av professor Dr. Higa från Japan. Han arbetade med att få fram en lösning som skulle ge jordbruket högre avkastning men med mindre kemikalier. Av en lycklig tillfällighet upptäckte han att fokus för hans forskning inte var att ”söka efter rätt bakterie” utan ”söka efter rätt mix”. Under sin forskning hittade Higa 2000 lämpliga mikroorganismer, av dessa blev 80 arter kvar och de utgör fortfarande idag grunden för EM®.

5 viktiga familjer *

EM® innehåller olika grupper av Effektiva Mikroorganismer. Varje mikroorganism har sin egen speciella uppgift och de främjar varandras effekter.

De viktigaste grupperna är fotosyntetiska bakterier, aktinobakterier, mjölksyrabakterier, svampar och jäst.

Denna blandning lever i symbios, avfallsprodukter från en är mat för den andra. Det slutliga resultatet är en produktion av en enorm mängd näringsämnen som vitaminer, aminosyror, organiska syror och antioxidanter.

Aerob och anaerob

Det speciella med EM är kombination av aeroba och anaeroba mikroorganismer. Aerob betyder ”att leva med syre” och anaerob betyder ”att leva utan syre”.

I den vetenskapliga världen har det alltid antagits att dessa två grupper omöjligt kunde leva sida vid sida eftersom deras levnadsförhållanden var motsatta. Men, i naturen förekommer båda grupperna tillsammans i jorden.

Innan upptäckten av Effektiv Mikroorganismer var det uppenbart att tro att aeroba mikroorganismer var de goda och anaeroba de dåliga. Båda innehåller dock patogena och undertryckande element och båda grupperna kan göra ämnen till antioxidanter, som har positiva effekter på hälsan hos jord, växter, människa och djur.

* De 5 huvudsakliga familjerna i Effektiva Mikroorganismer:

Fotosyntetiska bakterier spela huvudrollen i aktiviteten av de Effektiva Mikroorganismerna. Genom att använda solljus och värme från jorden producerar de, genom fotosyntes, värdefulla ämnen från rotutsöndringar, organiska ämnen och skadliga gaser. Växter kan direkt absorbera de metaboliska produkterna från dessa bakterier. Dessutom främjar fotosyntetiska bakterier tillväxten av andra bakterier och binder kväve. Aktinobakterier undertrycker skadliga svampar och bakterier och kan leva tillsammans med fotosyntetiska bakterier. Mjölksyrabakterier har en kraftfull steriliserande egenskap. De undertrycker skadliga mikroorganismer och främjar en snabb nedbrytning av organiskt material. Jästproducerar antimikrobiella och värdefulla ämnen för växternas tillväxt. Deras metaboliska produkter är bland annat mat för mjölksyrabakterier och aktinobakterierna. Svampar orsakar fermentering vilket gör att organiskt material snabbt bryts ner. De dämpar odörer och förhindrar skador av skadliga insekter.

Cocktailen av dessa användbara mikroorganismer skapades under 1980-talet av professor Dr. Higa från Japan. Han arbetade med att få fram en lösning som skulle ge jordbruket högre avkastning men med mindre kemikalier. Av en lycklig tillfällighet upptäckte han att fokus för hans forskning inte var att ”söka efter rätt bakterie” utan ”söka efter rätt mix”. Under sin forskning hittade Higa 2000 lämpliga mikroorganismer, av dessa blev 80 arter kvar och de utgör fortfarande idag grunden för EM®.

 

5 viktiga familjer *

EM® innehåller olika grupper av Effektiva Mikroorganismer. Varje mikroorganism har sin egen speciella uppgift och de främjar varandras effekter.

De viktigaste grupperna är fotosyntetiska bakterier, aktinobakterier, mjölksyrabakterier, svampar och jäst.

Denna blandning lever i symbios, avfallsprodukter från en är mat för den andra. Det slutliga resultatet är en produktion av en enorm mängd näringsämnen som vitaminer, aminosyror, organiska syror och antioxidanter.

Aerob och anaerob

Det speciella med EM är kombination av aeroba och anaeroba mikroorganismer. Aerob betyder ”att leva med syre” och anaerob betyder ”att leva utan syre”.

I den vetenskapliga världen har det alltid antagits att dessa två grupper omöjligt kunde leva sida vid sida eftersom deras levnadsförhållanden var motsatta. Men, i naturen förekommer båda grupperna tillsammans i jorden.

Innan upptäckten av Effektiv Mikroorganismer var det uppenbart att tro att aeroba mikroorganismer var de goda och anaeroba de dåliga. Båda innehåller dock patogena och undertryckande element och båda grupperna kan göra ämnen till antioxidanter, som har positiva effekter på hälsan hos jord, växter, människa och djur.

* De 5 huvudsakliga familjerna i Effektiva Mikroorganismer:

Fotosyntetiska bakterier spela huvudrollen i aktiviteten av de Effektiva Mikroorganismerna. Genom att använda solljus och värme från jorden producerar de, genom fotosyntes, värdefulla ämnen från rotutsöndringar, organiska ämnen och skadliga gaser. Växter kan direkt absorbera de metaboliska produkterna från dessa bakterier. Dessutom främjar fotosyntetiska bakterier tillväxten av andra bakterier och binder kväve. Aktinobakterier undertrycker skadliga svampar och bakterier och kan leva tillsammans med fotosyntetiska bakterier. Mjölksyrabakterier har en kraftfull steriliserande egenskap. De undertrycker skadliga mikroorganismer och främjar en snabb nedbrytning av organiskt material. Jästproducerar antimikrobiella och värdefulla ämnen för växternas tillväxt. Deras metaboliska produkter är bland annat mat för mjölksyrabakterier och aktinobakterierna. Svampar orsakar fermentering vilket gör att organiskt material snabbt bryts ner. De dämpar odörer och förhindrar skador av skadliga insekter.

Denna teknik bygger på två grundpelare: dominansprincipen och fermentering.

Dominansprincipen

I mikroorganismernas värld finns det olika grupper. Det finns en liten grupp ”effektiva” mikroorganismer, en liten grupp ”skadliga” mikroorganismer och en stor grupp ”följare”.

I naturen jobbar gruppen av följare tillsammans med den grupp som dominerar.

Det är en ständig maktkamp mellan de effektiva (återställande/regenererande) och de skadliga (nedbrytande/försvagande) organismerna. ”Miljarder av följare” väntar helt enkelt på att se vilken av de två grupperna som vinner och blir dominant och därefter anpassar de sig och följer eller imiterar vinnaren. (Se bild). 

Där de effektiva mikroorganismerna få övertaget har de ett sjukdomshämmande inflytande. Detta kan ske i jorden, i luften eller i vattnet. Det gynnar växter, träd, jordbruk, trädgårdsodlingar och i slutändan också människors och djurs hälsa.

Genom att använda de Effektiva Mikroorganismerna i hushållet, trädgården eller i jordbruk kan du hjälpa till att främja ökningen av Effektiva Mikroorganismer överallt.

Fermentering

Effekten av EM® är delvis baserad på en kombination av fermentativa mikroorganismer.

Fermentering är en bevarande teknik där ett visst material (trädgårdsmaterial, mat mm), i en syrefattig miljö, konserveras och förädlas med hjälp av mikroorganismer.

Kolhydraterna (sockerarter och stärkelser) i materialet omvandlas till alkohol eller syror och bildar på så sätt ett naturligt konserveringsmedel. Fermentering var mycket vanligt förr i tiden då det inte fanns kylskåp eller pastörisering.

Det fermenterade materialet är rikt på hälsosamma bakterier som gynnar balansen och vitalitet i jorden, växter, djur och människor. Under fermenteringen bildas många intressanta metaboliska produkter såsom alkoholer, organiska syror, antioxidanter, vitaminer och enzymer, var och en med en fördelaktig effekt.

 

 • EM-teknik leds av EMRO (EM Research Organisation), ett globalt nätverk för vetenskaplig forskning och kvalitetskontroll.

 • Med EM-teknik använder du mindre eller inga rengöringsmedel, gödsel eller andra kemikalier. Resultatet är ett högre naturligt motstånd av jord, växter, människor och djur. Dessutom blir naturen och dess råvaror behandlade mer ansvarsfullt.

 • EM-teknik har använts framgångsrikt i mer än 30 år, i mer än 150 länder och i ett brett spektrum av sektorer såsom jordbruk, trädgård, hushåll, industri, vattenrening, miljö etc.

 • EM® är ett levande ämne och fungerar inte på samma sätt som ett antibiotikum eller ett kemiskt medel. EM® dödar inte utan driver bort bakterier. EM® ökar beståndet av hälsosamma mikroorganismer. Fördelen med detta är att inga onormala och resistenta stammar utvecklas.

 • Effektiva Mikroorganismer arbetar stegvis. Beroende på användningsområde kan du förvänta dig en effekt efter några minuter (odörer) och ibland några år (fertiliteten i jorden).

 • Fermentering är en gammal konserveringsteknik som säkerställer att de goda mikroorganismerna multipliceras. Slutresultatet är en högkvalitativ produkt, rik på olika metaboliska produkter såsom alkoholer, organiska syror, antioxidanter, naturliga vitaminer, enzymer osv …

 • Motsatsen till fermentering uppstår när skadliga mikroorganismer får möjlighet att utvecklas. Då ruttnar material och odörer uppstår. De metaboliska produkterna som produceras då är: ammoniak, merkaptaner, sulfider etc.

* Se filmen om EM på youtu.be/OuggMe0Y-bI

 

”Konkurrens måste göra plats för fredlig samexistens och delat välstånd ”

”Vår nuvarande civilisation bygger alltmer på principen om konkurrens. En överdriven tilltro till konkurrens framkallar verkligen inte känslor av generositet och samhörighet. Tvärtom förminskar den dessa och stimulerar protektionism och en önskan att hålla det goda för sig själv. Konkurrensprincipen, en gång drivkraften bakom mänsklig utveckling och framsteg, har gått så långt att den nu hotar fred, säkerhet och välstånd för hela mänskligheten.

Vi måste vidta radikala åtgärder för att överleva i framtiden.

Vi måste ändra helt på det nuvarande systemet: ge upp konkurrensen och leda vårt samhälle till harmoniska principer, samexistens och delat välstånd. För att uppnå detta måste vi titta på de största problemen som för närvarande finns inom fyra områden: livsmedelsförsörjning, miljö, hälsa och energiförsörjning.

Det här är problem som berör oss alla. Vi måste därför närma oss dem.

Jag har en stilla önskan att EM-teknik kommer bli en effektiv metod för att lösa dessa stora frågor. Om vi ​​kan övervinna problemen på detta sätt kommer vi förhoppningsvis bevittna bildandet av ett samhälle baserat på samexistens och delat välstånd. Ett samhälle där fred, säkerhet och överflöd är för alla.

Jag tror verkligen att en sådan optimistisk framtiden är en verklig möjlighet.

Från ’En jordbesparande revolution. Ett sätt att lösa våra världens problem genom effektiva mikroorganismer – 1996 Prof. Higa

Från ’En jordbesparande revolution. Ett sätt att lösa våra världens problem genom effektiva mikroorganismer – 1996 Prof. Higa